Zamzam Islamic Shop : Your No.1 Islamic Shop - Online
View Cart - Zamzam Islamic Shop
Qty : 0     Total : £ 0.00
Go to Checkout - Zamzam Online Islamic Shop
Welcome Guest
Create Account | My Account
Search - Zamzam Online Shop
 
×
Close Zoom
×
Close Zoom
×
Close Zoom
  
Nowoczesność, Europa, islam
Product Code : BOK65327

Please Note, Our Stock Quantities Are Updated On An Hourly Basis.
DESCRIPTION
RETURNS
Author: Selim Chazbijewicz
Author: Karolina Skarbek
Publisher: Instytut Studiów nad Islamem
Size/Vol.: A5_EXTRA (17.3x23.5 cm - 6.81x9.25 in)
ISBN : 9788362861088
Language : Polish
-Na początku sierpnia nakładem Instytutu Studiów nad Islamem ukazała się antologia pt. Nowoczesność, Europa, islam. Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia. Jest to obszerna praca, na którą składa się kilkanaście artykułów poruszających problematykę relacji europejskiego, oświeceniowego projektu nowoczesności do wartości, na jakich opiera się islam, a szerzej – religia. Przedmiotem podejmowanych tu analiz jest m.in. związek pomiędzy sekularyzacją a postulatem różnorodności światopoglądów i postaw w sferze publicznej, w tym także tych wywodzących się z doświadczenia religijnego. Niewątpliwą zaletą tomu jest szeroki wachlarz perspektyw badawczych: od filozoficznych i teologicznych, przez politologiczne oraz socjologiczne, po te z zakresu nauk o kulturze, a także różnorodnych orientacji światopoglądowych reprezentowanych przez autorów.
- W skład tomu weszło 16 tekstów autorstwa krajowych badaczy z kilku uczelni, reprezentujących liczne dyscypliny nauk społecznych i humanistycznych. Poszczególne rozdziały uporządkowane są według następujących części: „Islam a dylematy nowoczesności w historii idei”, „Religia a dyskurs i dialektyka dialogu-wykluczenia”, „Społeczne aspekty dialogu islamu z nowoczesnością”, „Religia a polityka”. Uzupełnieniem jest Aneks „Poza Europę, poza wykluczenia? Islam a współczesna historia Afroamerykanów w USA” w którym znajdziemy dwa teksty prof. Herberta Berga, w których autor omawia nieznaną szerzej w Polsce problematykę islamu afroamerykańskiego w USA.
Nowoczesność, Europa, islam, Polish Book
Subscribe and keep up-to-date with our offers and promotions.
 
PayPal MasterCard Credit JCB Maestro Visa Credit Visa Debit Visa Electron Powered by RBS WorldPay
©2008 - 2020  ZamzamDirect.com All Rights Reserved.